Alt+M Videos

EDSA 1: Laban ng sambayanan vs. Marcos

EDSA 1: Laban ng sambayanan vs. Marcos

Ang EDSA 1 ay hindi lamang away ng pamilya Marcos at Aquino. Sa pangunahin, pagkilos ito ng mga mamamayan para wakasan ang isang mapanupil at pahirap na gobyerno. Panoorin ang mga lumang footage kung ayaw mong maniwala.

Alt+M Videos

More in Alt+M Videos

Batas militar sa Maguindanao

Altermidya.NetJune 20, 2017

Ang Masa: Lola Tindera

Altermidya.NetJune 19, 2017

Let’s Talk Peace Episode 8: Free Land Distribution

Altermidya.NetMay 15, 2017

#OccupyLuisita

Altermidya.NetMay 15, 2017

Laban Gina

Altermidya.NetMarch 17, 2017

Tambulan: Pagtatanggol sa Kabuhayan at Pangisdaan

Altermidya.NetMarch 17, 2017

Christmas Wish (A Documentary)

Altermidya.NetDecember 21, 2016

Let’s Talk Peace (Episode 5): Why political prisoners have to be freed

Altermidya.NetDecember 14, 2016

Pilipinas, pwede kayang mag ala-Cuba?

Altermidya.NetDecember 8, 2016

Altermidya (People’s Alternative Media Network) is a national network of independent and progressive media outfits, institutions and individuals in the Philippines.

Subscribe to get the latest updates!

Like us on Facebook!

Copyright © 2015 | People's Alternative Media Network