Alt+M Videos

#OccupyLuisita

#OccupyLuisita

Korte Suprema na mismo ang nagsabi: dapat ipamahagi ang Hacienda Luisita sa mga magsasaka. Pero pagkatapos ng 5 taon, binabakuran at kinakamkam pa rin ang ekta-ektarya nito. Panoorin ang gagawin ng mga magsasaka. Mababawi kaya nila ang kanilang lupa?

Ulat ni UG Naguit para sa Altermidya

Alt+M Videos

More in Alt+M Videos

Let’s Talk Peace Episode 8: Free Land Distribution

Altermidya.NetMay 15, 2017

Laban Gina

Altermidya.NetMarch 17, 2017

Tambulan: Pagtatanggol sa Kabuhayan at Pangisdaan

Altermidya.NetMarch 17, 2017

Christmas Wish (A Documentary)

Altermidya.NetDecember 21, 2016

Let’s Talk Peace (Episode 5): Why political prisoners have to be freed

Altermidya.NetDecember 14, 2016

Pilipinas, pwede kayang mag ala-Cuba?

Altermidya.NetDecember 8, 2016

EDSA 1: Laban ng sambayanan vs. Marcos

Altermidya.NetNovember 17, 2016

Let’s Talk Peace (Episode 3): ‘Revolution Go’

Altermidya.NetAugust 20, 2016

Let’s Talk Peace (Episode 2): Political prisoners as freedom fighters

Altermidya.NetAugust 19, 2016

Altermidya (People’s Alternative Media Network) is a national network of independent and progressive media outfits, institutions and individuals in the Philippines.

Subscribe to get the latest updates!

Like us on Facebook!

Copyright © 2015 | People's Alternative Media Network